Calendar Ortodox marți, 18 aprilie 2023: Sărbătoare cu cruce roșie. Ce rugăciune se citește în această zi Sfântă și ce nu ai voie să faci potrivit

Marți, 18 aprilie, în calendarul ortodox este zi cu cruce roșie.

Ce se sărbătorește pe data de 18 aprilie 2023?

Este sărbătoare mare, trecută cu cruce roșie, în calendarul ortodox.

Ce sărbătoare este marți 18 aprilie?

Marți, 18 aprilie, creștinii ortodocși sărbătoresc a treia zi de Paști. Tot în această zi este sărbătorit și Sfântul Cuvios loan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul.

Cine a fost Sfântul Cuvios loan?
Cuviosul Ioan încă de tânăr a urmat calea monahala fiind ucenic al Sfântului Grigorie Decapolitul.

În timpul iconoclasmului, aceștia umblând prin cetate, îi întăreau pe creștini în dreapta credință, pentru a nu cădea în erezie.

Din acest motiv împăratul Leon Armeanul i-a supus la numeroase torturi. După moartea Sfântului Grigorie Decapolitul, Cuviosul loan a devenit stareț al Mănăstirii
Decapole din Constantinopol. Sfântul Cuvios Ioan, s-a mutat la Domnul în anul 820. Cuviosul Iosif, Scriitorul de Cântări, l-a îngropat cu cinste lângă mormântul Sfântului Grigorie.

Ce nu ai voie să faci în a treia zi de Paște?

A treia zi de Paşte este, în același timp, numită şi Marțea Albă din Săptămâna Luminată, zi în care nu se lucrează, iar femeile dau de pomană vinul roşu şi pasca rămase de la Paşte. A treia zi de PAŞTE se mai numește şi Marțea Alba şi este impusă drept zi nelucrătoare. Nu se spală, nu se calcă, nu se face curat.

Totodată, în această zi se întorc vizitele făcute în prima zi a Paştelui, iar ouăle se pot ciocni şi „dos cu dos”, precum şi „coastă cu coastă”.

În trecut, oamenii obișnuiau să-şi viziteze rudele, vecinii şi prietenii, aceste vizite fiind numite altădată „Umblatul cu pasca“. Obiceiul îşi are originea din vremurile când creștinii umblau şi vesteau Învierea Domnului Hristos.

Ce rugăciune se citește în a treia zi de Paște?

„Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ne‑ai învrednicit pe noi a trece vremea cinstitului şi dumnezeiescului post de patruzeci de zile, care s‑a însemnat de Tine şi s‑a dat nouă prin Tine. Cel ce ai pus nouă pocăința pentru mântuirea sufletelor şi curățirea trupurilor şi spre izgonirea demonilor. Care ne‑ai arătat nouă spre închinare chipul cinstitei Tale cruci şi ne‑ai dăruit să o sărutăm cu atingerea nevrednicelor noastre buze.

Cel ce ne‑ai învrednicit să auzim de învierea prietenului Tău Lazăr şi de intrarea Ta în Ierusalim, întâmpinat fiind de pruncii evreiești care grăiau, strigând: osana întru cei de sus; şi să vedem mântuitoarele Tale patimi şi să ne închinăm Dumnezeieștii Tale răstigniri, suliței, trestiei, buretelui, pogorârii celei de pe cruce şi îngropării, şi să ajungem la cinstita şi dumnezeiasca Ta înviere.

Pentru aceea, văzând ziua învierii Tale, cu bucurie strigăm Ție, Hristoase Dumnezeul nostru, şi împreună cu îngerii, cu arhanghelii, cu heruvimii, cu serafimii, cu toţi sfinții şi cu preacurata Maica Ta, Te slăvim, lăudându‑Te pe Tine, marele Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Şi acum Te rugăm, Stăpâne, pentru robii Tăi aceștia (N), care vin sub acoperământul casei Tale celei sfințite, primește pocăința lor şi‑i iartă pe dânșii, pentru învierea Ta, de mulțimea păcatelor celor nenumărate, știute şi neștiute, de voie şi fără de voie; curăţeşte‑i ca pe desfrânata ce plângea, şi ca pe Petru care se lepădase şi plângând cu amar iarăși l‑ai primit. Primește smerenia şi mărturisirea robilor Tăi, precum ai primit pe vameșul care cu suspin se ruga.

Pune frica Ta în inimile lor ca să se teamă de Tine şi să Te iubească din toată inima lor. Dă‑le lor să păzească toate poruncile Tale în toate zilele vieţii lor, umblând după voia Ta. Învrednicește-i pe dânșii fără osândă să vină şi să se împărtăşească cu preacuratul Tău Trup şi cu cinstitul Tău Sânge, ca, primindu‑le cu vrednicie, să fie părtaşi împărăției Tale, lăudându‑Te şi slăvindu‑Te pe Tine, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi bunul şi de‑viaţă‑făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin”.

*Acest site web nu oferă sfaturi medicale și nici nu sugerează utilizarea tehnicilor ca formă de tratament pentru probleme fizice, pentru care este necesar sfatul unui medic. Dacă decideți să aplicați informațiile conținute în acest site, același lucru nu își asumă nicio responsabilitate. Intenția site-ului este să fie ilustrativă, nu îndemnatoare sau didactică. Important: întregul conținut al site-ului web www.stiriactuale.org are doar scop informativ și nu înlocuiește, în niciun caz, activitatea specialiștilor din cele mai diverse segmente de sănătate (medici, kinetoterapeuți, asistenți medicali, nutriționiști, psihologi, dentiști, printre altele).Nu vindem niciun tip de produs sau serviciu. Informațiile pe care le aducem sunt naturale tocmai pentru a evita posibilele efecte secundare, cu toate acestea este întotdeauna bine să consultați un specialist înainte de a ingera sau de a aplica orice medicament, chiar dacă este natural (acest lucru nu se aplică în principal femeilor însărcinate sau persoanelor cu restricții alimentare, de exemplu indiferent de motiv).
Stiri