Când te rogi Maicii lui Dumnezeu, crede cu tărie că vei primi milostivirea ei

DISTRIBUIE PRIETENILOR CRESTINULE

Către cine am putea scăpa mai cu sârguință în nevoi și în necazuri, decât sub milostivirea ta, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu? Dar nu numai în întâmplări nefericite se cuvine să alergăm la limanul Maicii Domnului, ci în toată vremea și în toată clipa, ca la o mamă a noastră preaiubită.

Când privim la icoana Maicii Domnului, inima noastră se înmoaie, se încălzește, se îmblânzește, pentru că simte milostivirea ei.

Privirea ei blândă atrage sufletul nostru să se roage și să capete nădejde în ajutorul lui Dumnezeu, simțind mila Lui.

Sfântul Ioan de Kronstadt spune că cel care se roage Maicii Domnului trebuie să facă acest lucru cu multă credință.

„Atunci când vii să te rogi împărătesei, Maicii lui Dumnezeu, crede cu tărie, înainte de rugăciune, că nu te vei întoarce de la ea fără a primi milostivire”.

De nimic nu poate fi mai sigur un creștin decât de ajutorul Maicii Domnului, căci ea este izvorul tămăduirilor și maica tuturor bunătăților.

Cum să nu alergăm la cea care ne hrănește neîncetat cu Pâinea cea de viață făcătoare, cu Trupul și Sângele preaiubitului ei Fiu?

Ea este cu adevărat „noian de milostivire și de binefaceri”, mângâierea tuturor ce ei se închină ei și „maica ortodocșilor și a lor nădejde bună”.

„Așa este și așa se cuvine să gândești și să crezi despre Dânsa. Fiindcă este Maica Atomilostivă a Atotmilostivului Dumnezeu-Cuvântul, și despre milele sale nemăsurate și fără de număr mărturisesc toate veacurile și toate bisericile creștine”.

Așa cum avem credință în Dumnezeu și nu ne putem îndoi de ajutorul Lui, tot așa trebuie să ne apropiem și de Preacurata Maică a Mântuitorului Iisus Hristos.

„De aceea, a nu veni cu încredere când te rogi către Dânsa ar fi o sminteală și o necuviință, neîncrederea i-ar defăima bunătatea, așa cum este defăimată bunătatea lui Dumnezeu când nu nădăjduiești că vei obține ceea ce ceri atunci când I te rogi”.

Așa cum ești convins de ajutorul pe care ți-l poate oferi o persoană bogată și sus-pusă, tot așa trebuie să credem în ajutorul Maicii Domnului, pe care Dumnezeu a așezat-o mai presus decât toate cetele cerești și îngerești.

„Așa se cuvine să fii și când te rogi: să nu te îndoiești și să nu șovăi”.

Rugăciune către Maica Domnului

„Unde am putea să ne aflăm sau să mergem, și dragostea ta să nu ne poată întâmpina, Preacurată Născătoare de Dumnezeu? Căci toate ale noastre îți sunt cunoscute, tu fiindu-ne apărătoare și ocrotitoare în dureri și neputințe.

Ridică-ne cugetele spre Evanghelia Fiului tău, ca împlinind și noi după putere sfintele Sale cuvinte, să ne bucurăm întru înnoirea vieții, și să îți mulțumim cu voioșie, Maică pururea Fecioară.

Milostivirea ta blândă și prealucrătoare îl înveșmântează pe tot pământeanul pururea Fecioară și Maică, căci privirea ta cea străluminată alungă taberele demonilor și întunericul păcatului, dăruind fiecăruia răstimp de mântuire și răscumpărare a vremii.

Inima ta e precum un nor care e înțesat de lacrimile tuturor oamenilor pământului, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, căci netrecând pe nimeni cu vederea, picuri peste toți milele tale și ne luminezi sufletele cu străfulgerarea cerească a Evangheliei.

Adună pașii noștri în căile Fiului tău, ca nu zadarnic să osteni pe acest pământ, ci să săvârșim cele cuviincioase și bineplăcute lui Dumnezeu și oamenilor.

Fii păzitoarea și mijlocitoarea noastră în toate zilele ce le mai avem de trăit, iar în ceasul Judecății, agonisește-ne milă și îndurare de la Cel pe Care l-ai născut în chip feciorelnic”.


DISTRIBUIE PRIETENILOR CRESTINULE
*Acest site web nu oferă sfaturi medicale și nici nu sugerează utilizarea tehnicilor ca formă de tratament pentru probleme fizice, pentru care este necesar sfatul unui medic. Dacă decideți să aplicați informațiile conținute în acest site, același lucru nu își asumă nicio responsabilitate. Intenția site-ului este să fie ilustrativă, nu îndemnatoare sau didactică. Important: întregul conținut al site-ului web www.stiriactuale.org are doar scop informativ și nu înlocuiește, în niciun caz, activitatea specialiștilor din cele mai diverse segmente de sănătate (medici, kinetoterapeuți, asistenți medicali, nutriționiști, psihologi, dentiști, printre altele).Nu vindem niciun tip de produs sau serviciu. Informațiile pe care le aducem sunt naturale tocmai pentru a evita posibilele efecte secundare, cu toate acestea este întotdeauna bine să consultați un specialist înainte de a ingera sau de a aplica orice medicament, chiar dacă este natural (acest lucru nu se aplică în principal femeilor însărcinate sau persoanelor cu restricții alimentare, de exemplu indiferent de motiv).