Rugăciunea Sfântului Arsenie ocrotitorul celor săraci și bolnavi! De te rogi către Sfântul Cuvios Arsenie vei fi ocrotit.

DISTRIBUIE SI PRIETENILOR

Rugăciunea Sfântului Cuvios Arsenie – Troparul SfântuluiCuvios Arsenie cel Mare, glasul al 8-lea:
Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Arsenie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Arsenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Poruncii Stăpânului celei dumnezeieşti plecându-te Arsenie, mărirea bogăţiei împărăteşti ai lăsat, ca şi dătătorul de lege Moise, şi fugind de la oameni, locuitor cu îngerii te-ai făcut, împreună cu sfinţii veselindu-te.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tu din valuri fugind Arsenie, ca din izvoarele păcatului, limba cu tăcere ţi-ai înfrânat; pentru aceasta întru linişte fără tulburare mintea ţi-ai păzit, făcându-te după vrednicie cuvios locaş dumnezeiescului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lucruri preaslăvite s-au grăit pentru tine în neamurile neamurilor, pe Dumnezeu Cuvântul în pântece încăpându-L, şi curată rămânând, de Dumnezeu Născătoare Marie; pentru aceasta toţi te cinstim pe tine, ceea ce eşti după Dumnezeu, ocrotitoarea noastră.

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel ce ai întărit cerurile…
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Arsenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Părinte Arsenie, cu îmbrăcămintea aspră şi de puţin preţ a sărăciei tale celei de Hristos următoare, ai acoperit haina dintâi cea mărită, câştigându-ţi ţie îmbrăcămintea slavei celei negrăite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Năvălirile vrăjmaşilor şi ale duhurilor celor necurate, de la Dumnezeu luând ajutor, le-ai surpat cu inimă umilită, Arsenie, purtător de biruinţă, părinte, cu smerenia făcându-te.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Decât heruvimii şi serafimii te-ai arătat mai înaltă, Născătoare de Dumnezeu; că tu una ai primit în pântecele tău pe Dumnezeu cel neîncăput, neîntinată. Pentru aceasta toţi credincioşii cu cântări pe tine te fericim, curată.

Cântarea a 4-a. Irmos: Tu eşti tăria mea, Doamne…
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Arsenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu răpitor al firii te-ai arătat, Arsenie, tu patimile, părinte, le-ai supus minţii celei stăpânitoare, ca unei slugi poruncind somnului. Pentru aceasta şi întru privegherile de noapte ai strigat: Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tu pe Dumnezeu, cuvioase, cu dragoste L-ai căutat; tu de Cel ce S-a arătat mai mult ai dorit, şi pentru curăţenie dumnezeiesc tot făcându-te, cu Cel dorit ai vorbit, şi prin unire ai cunoscut pe Cel ce este mai presus decât toată cuprinderea, părinte Arsenie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu eşti lauda credincioşilor, ceea ce nu ştii de mire, tu ocrotitoarea, tu şi scăparea creştinilor, zid şi liman. Căci către Fiul tău duci rugăciunile, ceea ce eşti cu totul fără prihană, şi izbăveşti din primejdii pe cei ce cu credinţă şi cu dragoste te cunosc pe tine, de Dumnezeu Născătoare curată.

Cântarea a 5-a. Irmos: Pentru ce m-ai lepădat..
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Arsenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe silitorul călcării de porunca celei dintâi a lui Adam celui întâi zidit, părinte, ca un binecredincios l-ai alungat, bine văzând măiestriile vrăjmaşului. Pentru aceasta în livada desfătării cea preacurată dănţuind, pe Stăpânul Hristos roagă-L.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De tine însuţi te-ai lepădat, toată patima dulceţii lepădând şi pe umeri Crucea purtându-ţi, Arsenie, şi de Hristos dorind, în ceruri împreună-moştenitor cu Dânsul după vrednicie te-ai făcut.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca o Maică îndrăzneală către Fiul tău câştigând preacurată, purtarea ta de grijă pentru noi cei de un neam nu o trece cu vederea, rugămu-ne; că pe tine, una către Stăpânul, creştinii rugătoare milostivă te punem.

DISTRIBUIE SI PRIETENILOR
DISTRIBUIE PRIETENILOR
*Acest site web nu oferă sfaturi medicale și nici nu sugerează utilizarea tehnicilor ca formă de tratament pentru probleme fizice, pentru care este necesar sfatul unui medic. Dacă decideți să aplicați informațiile conținute în acest site, același lucru nu își asumă nicio responsabilitate. Intenția site-ului este să fie ilustrativă, nu îndemnatoare sau didactică. Important: întregul conținut al site-ului web www.stiriactuale.org are doar scop informativ și nu înlocuiește, în niciun caz, activitatea specialiștilor din cele mai diverse segmente de sănătate (medici, kinetoterapeuți, asistenți medicali, nutriționiști, psihologi, dentiști, printre altele).Nu vindem niciun tip de produs sau serviciu. Informațiile pe care le aducem sunt naturale tocmai pentru a evita posibilele efecte secundare, cu toate acestea este întotdeauna bine să consultați un specialist înainte de a ingera sau de a aplica orice medicament, chiar dacă este natural (acest lucru nu se aplică în principal femeilor însărcinate sau persoanelor cu restricții alimentare, de exemplu indiferent de motiv).
Stiri